Wednesday, 03/06/2020 - 19:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hòa

Một số điểm mới của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020

Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Theo đó, sẽ có nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến mọi cán bộ, công chức, viên chức nói chung và của Ngành Giáo dục và Đào tạo nói riêng t