Trường Tiểu học Số 1 Phước Hòa tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng e-learning.